Το 1ο ΣΕΚ Τρικάλων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SCENE

poster_grecia

 

 

 

Η καινοτόμος μέθοδος μάθησης που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος (Problembased learningPBL)  είναι το αντικείμενο ενός προγράμματος με όνομα SCENE στο οποίο συμμετέχουν εννέα φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Τρικάλων που με την πολύχρονη εμπλοκή του σε κάθε είδους εκπαιδευτικές δράσεις διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για την επιτυχή διεκπεραίωσή τους.

Το πρόγραμμα και οι βασικοί του στόχοι παρουσιάστηκαν στην διάρκεια σεμιναρίου για τους καθηγητές πληροφορικής που διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ στις 13-12-2013.

Το πρόγραμμα που έχει διάρκεια δυο ετών (2012 – 2013) συντονίζει ο ιταλικός οργανισμός FOR.COM ο που ειδικεύεται στην μέθοδο PBL και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning).

d3333

Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν επίσης οι παρακάτω φορείς:

  • Πανεπιστήμιο CATOLICA PORTUGUESA (Πορτογαλία) – Τμήμα Ψυχολογίας, ειδικευμένο στην παιδαγωγική προσέγγιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  • Πανεπιστήμιο του LEICESTER (Μεγάλη Βρετανία) ειδικευμένο στις εκπαιδευτικές εφαρμογές web 2.0
  • Buck Institute of Education (ΗΠΑ)
  • Τεχνικό Σχολείο  «Mihai Bacescu« (Ρουμανία)
  • Οργανισμός Endofap Liguria (Ιταλία)
  • Norwich City College of Further & Higher Education (Μεγάλη Βρετανία) ειδικευμένο στις εκπαιδευτικές εφαρμογές web 2.0
  • Οργανισμός Kocaeli EU Project Coordination Center (Τουρκία)
  • Οργανισμός OCEAN NGO (Ελλάδα)

Η μέθοδος μάθησης που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος (PBL), μια από τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι φτάνουν στην γνώση μέσα από την εμπειρία που αποκτούν επιλύοντας ένα πρόβλημα. Το βασικό της κίνητρο είναι το γεγονός ότι οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν γεγονότα (γνώση) για να λύνουν προβλήματα.

Σκοποί της μεθόδου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην  απόκτηση ευέλικτης γνώσης, ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ικανοτήτων συνεργασίας. Σκοπεύει επίσης στην παροχή κινήτρων για αυτοκατευθυνόμενη γνώση και περαιτέρω βελτίωση. Ο ρόλος λοιπόν των εκπαιδευτών είναι τελείως διαφορετικός από τον παραδοσιακό.

Το πρόγραμμα SCENE σκοπεύει στην διάδοση της Μεθόδου Επίλυσης Προβλήματος (PBL) σαν μέθοδο διδασκαλίας μεταξύ των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των διευθυντών των σχολείων της Ευρώπης.

Προβλέπει την ανάπτυξη ενός on line περιβάλλοντος όπου καθηγητές,  εκπαιδευτές και διευθυντές σχολείων μπορούν να εξασκηθούν στη μέθοδο PBL και να μάθουν πώς να σχεδιάζουν το κατάλληλο σενάριο / πρόβλημα ανάλογα με τον τομέα τους, χάρη στον Virtual Facilitator” (“Εικονικός Διαμεσολαβητής”). Πρόκειται για έναν εικονικό βοηθό (avatar) που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (τεχνολογία ΙΑ – Intelligent Agent) που μπορεί να καθοδηγεί τους χρήστες στην επιλογή και την σχεδίαση του σεναρίου / προβλήματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει εκπαίδευση ενός αριθμού καθηγητών, εκπαιδευτών και διευθυντών σχολείων κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς στην εφαρμογή της μεθόδου PBL και χωρίζεται σε 3 κύριες φάσεις: Πρακτική εφαρμογή στην επίλυση σεναρίων PBL, εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω θεωρητικών μαθημάτων και κατασκευή σεναρίων με την βοήθεια του Virtual Facilitator. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 64 ώρες που κατανέμονται σε 24 θεωρητικές και 40 ώρες πρακτικής.

Μετά από εξάμηνη πειραματική εφαρμογή της μεθόδου, τα αποτελέσματα θα κρίνουν αν είναι κατάλληλη για ευρεία χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.sceneproject.eu

d4444

 

 

.