Το 1ο Δημοτικό Τρικάλων σε πρόγραμμα Erasmus+

Στο Κιλκένι της Ιρλανδίας βρέθηκε αντιπροσωπεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων < Δωρόθεος Σχολάριος > από τις 26/05/2022 έως 01/06/2022 καθώς συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο :Promoting awareness of climate change trough adopting and sharing smart practices within our school communities, locally and globally”.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με τους εταίρους και σκοπός ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο εκπροσώπησαν η Διευθύντρια του σχολείου Κωνσταντίνα Βαρδούλη , οι εκπαιδευτικοί Ευθυμία Μπίλιου και Νικόλαος Σπανός .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το σχολείο της Ιρλανδίας , που ήταν και το σχολείο υποδοχής, δύο σχολεία ακόμη από Ιταλία και δύο σχολεία από Πολωνία. Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών στον περιβαλλοντικό τομέα, η ενεργή συμμετοχή των μικρών μαθητών σε δράσεις που στόχο θα έχουν την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και της αναγκαιότητας της αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην δεύτερη αυτή συνάντηση οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα στο σχολείο υποδοχής, δράσεις που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές, έγιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Δουβλίνο και στο Κόρκ , καθόρισαν τα επόμενα βήματα του προγράμματος αλλά και τις μετέπειτα κινητικότητες.

Η ομάδα Erasmus+ του 1ου Δημοτικού Σχολείου