Τμήματα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας ΠΘ – Ευχές στους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 119 φοιτητές εισάγονται στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΔΔ Θανάση Τζιαμούρτα το ΤΔΔ είναι ένα νέο σχετικά τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αφού ξεκίνησε τη δράση του το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Μαζί με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) αποτελεί μέλος της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ). Στο ΤΔΔ φοιτούν, με τους νεοεισαχθέντες πάνω από 350 φοιτητές. Στο Τμήμα διδάσκουν 7 μέλη ΔΕΠ, ενώ ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ βρίσκεται στη διαδικασία εκλογής.

Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δραστηριοποιούνται στον χώρο της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας και έχουν εθνική και διεθνή αναγνωρισιμότητα, όπως συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με τη διατροφή, υλοποίηση καινοτόμων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έκδοση διατροφικών οδηγιών και καλών πρακτικών για τον πολίτη κλπ. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε έναν χώρο ~4000 τ.μ., όπου βρίσκονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βιβλιοθήκη 200 τ.μ., ενώ η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών έχει φοιτητοκεντρική προσέγγιση.

Στη μέχρι τώρα πορεία του το ΤΔΔ κατάφερε να εμπλακεί στα δρώμενα της πόλης των Τρικάλων, διοργανώνοντας ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη σημασία της σωστής διατροφής, συμμετέχοντας σε ημερίδες που διοργανώθηκαν από φορείς της πόλης και προάγοντας τις σωστές διατροφικές πρακτικές στα σχολεία της πόλης. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των φοιτητών. Επιπρόσθετα, το ΤΔΔ, εκτός από τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, συμμετέχει και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιούνται από το Δήμο, όπως το IntelligentCitiesChallenge και το Biocanteens.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Θανάσης Τζιαμούρτας και όλα τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος εύχονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές καλή ακαδημαϊκή πορεία στο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.