Την Κυριακή 30/6 ενημερωτική εκδήλωση για κτηνοτρόφους στην Χρυσομηλιά Καλαμπάκας

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Μετεώρων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για κτηνοτρόφους στην τοπική Κοινότητα Χρυσομηλιάς, στο Καφέ «Μπούλμπος» και στην Ταβέρνα «Απ. Ζαχαρόπουλος», την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30 το απόγευμα.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχει σε πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «LIFE Bear-Smart Corridors: Enhancing the viability of Brown Bears in Central Italy and Greece through the development of coexistence corridors» (LIFE20 NAT/NL/001107- https://life-bearsmartcorridors.com), το οποίο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη Κοινοτήτων και Χώρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Στο πλαίσιο της Δράσης C.6 του έργου, το Εργαστήριο, σε συνεργασία με επιστήμονες και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μετεώρων, όπου υπάρχει ενεργή παρουσία ατόμων καφέ αρκούδας.

Στόχος των εκπαιδευτικών συναντήσεων είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής των παραπάνω περιοχών, τη μείωση των ζημιών και των απωλειών ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους μεγάλους θηρευτές (αρκούδα και λύκο) και την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης συνύπαρξης, μεταξύ του ανθρώπου και του πληθυσμού της καφέ αρκούδας.