Την καθολική στήριξη όλων των επιχειρήσεων ζητά ο Βασίλης Γιαγιάκος

Με επιστολή του προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος ζητά την καθολική στήριξη των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ήδη ανακοινώθηκαν και ανακοινώνονται μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που ανακουφίζουν σημαντικά στην παρούσα πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση.

Στηρίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά παράλληλα τονίζουμε την ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων και περαιτέρω στήριξης όλου του επιχειρηματικού κόσμου, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να αποφύγουμε την ολική καταστροφή.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα της ανασφάλειας αφού και αυτές που παραμένουν ανοιχτές πλέον καταγράφουν σχεδόν μηδενικούς τζίρους, ενώ στην αγορά εκδηλώνεται μια αλυσιδωτή αντίδραση διαρκώς επιταχυνόμενη.

Δυστυχώς όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι κλάδοι, ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ή ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ καθόλου.

Απαιτείται έτσι άμεσα η καθολική στήριξη όλων των επιχειρήσεων με:

•    Ένταξη για όλους τους ΚΑΔ της ελληνικής οικονομίας στα ευεργετικά μέτρα της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Διαπιστώνεται σε μια επιχείρηση, ο δευτερεύον ΚΑΔ να αποτελεί δραστηριότητα με μεγαλύτερο τζίρο, ομοειδείς επιχειρήσεις με τον ίδιο ΚΑΔ (π.χ. τροφίμων) να παρουσιάζουν διαφορετική επίπτωση στον τζίρο τους ανάλογα της αγοράς που απευθύνονται ή ανάλογα του πελατολογίου κ.λ.π..

Από το μέτρο θα μπορούσαν πιθανόν να εξαιρεθούν (αφαιρετικά) μόνο συγκεκριμένοι ΚΑΔ π.χ. αυτοί που αφορούν σε σούπερ μάρκετ, λιανεμπόριο τροφίμων, φαρμακεία.

•    Να μπορούν οι επιχειρήσεις λόγω μειωμένου ή και ανύπαρκτου τζίρου σε επιμέρους δραστηριότητα τους να προβούν σε μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας τους αυτής ανεξάρτητα εάν ο ΚΑΔ με τον μεγαλύτερο τζίρο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Στις περιπτώσεις αυτές για εργαζόμενους που απασχολούνται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα να μπορεί να αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας και να επωφεληθούν και αυτοί από τα ευεργετήματα του ισχύοντος νόμου.

•    Στα μέτρα διευκόλυνσης να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνεται η αναστολή πληρωμών των πάσης φύσεως οφειλών: δημοσιονομικών, φορολογικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών, επιταγών, ρυθμίσεων, δικαστικών εκτελέσεων, πλειστηριασμών καθώς και η στήριξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις (δηλαδή όλων των επιχειρήσεων πλην ίσως αφαιρετικά κάποιων συγκεκριμένων επιχ. δραστηριοτήτων).

•    Τα παραπάνω να ισχύσουν και για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

•    Να συμπεριληφθούν και οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ΣΥΝ/ΣΙΕΣ κ.λ.π.) στα ευεργετήματα του νόμου (να διευκρινιστεί). Επίσης για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών-φυσικά πρόσωπα, δεδομένου ότι η νομοθεσία τους αντιμετωπίζει ως αυτοαπασχολούμενους, να προβλεφθεί η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

•    Η μετάθεση των υποχρεώσεων πληρωμής να γίνει τουλάχιστον για περίοδο έξι μηνών, όχι μόνο των οφειλών που θα προκύψουν το διάστημα που διαρκούν τα μέτρα, αλλά και των ήδη ρυθμισμένων, έτσι ώστε να μη χαθούν οι υπάρχουσες ρυθμίσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές.

Οι συσσωρευμένες οφειλές που θα προκύψουν μετά το τέλος της κρίσης επιβάλλεται να ρυθμιστούν με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις, (μεγάλος αριθμός δόσεων και κούρεμα προσαυξήσεων) στη λογική των 120 δόσεων.

•    Ειδικότερα μέτρα αναστολής δόσεων τραπεζικών επιχειρηματικών δανείων, επίσης για περίοδο έξι μηνών και παροχή νέων ρυθμίσεων μετά το τέλος της κρίσης.

•    Να αρθούν οι κατασχέσεις των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών.

•    Άμεση επιστροφή Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις.

Κατάργηση προκαταβολής φόρου.

•    Μείωση δημοτικών τελών.

•    Απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης των ενδιάμεσων ή τελικών εκταμιεύσεων όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη με την υποχρέωση της επιχ/σης φορέα-δικαιούχου και μεταγενέστερης (με την επιστροφή στην κανονικότητα) απόδειξης προϋποθέσεων – προσκόμισης δικαιολογητικών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που θα ακολουθήσει μετά την κρίση, η Κυβέρνηση εξήγγειλε ήδη δέσμη μέτρων προς την σωστή κατεύθυνση.

Επειδή όλες οι επιχειρήσεις, την επόμενη μέρα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν διασφαλίζοντας σταδιακά την επιστροφή στην κανονικότητα διατηρώντας και όσο το δυνατόν τις θέσεις εργασίας, απαιτείται:

–    Η εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας προς όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογη του τζίρου της κάθε επιχείρησης, του μισθολογικού κόστους και των υποχρεώσεων της, είναι επιβεβλημένη. Απαιτείται επομένως η δυνατότητα άντλησης τραπεζικών κεφαλαίων κίνησης τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, άτοκα και με την εγγύηση του δημοσίου.

–    Νέα επιχειρηματικά δάνεια επενδυτικού σκοπού σε όλες τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη, για την απαραίτητη επανεκκίνηση, με χαμηλά επιτόκια και χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις.

–    Άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπάρχουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επίσης, θα πρέπει να εργαλειοποιηθεί το ΕΣΠΑ ώστε μέσω τον κονδυλίων του να διατεθούν επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους ώστε να αποφευχθεί ο υπέρμετρος δανεισμός.

–    Αξιοποίηση κονδυλίων από τα Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

–    Τροποποίηση του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων “De minimis” (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) από τις 200 στις 500 χιλιάδες ευρώ.

–    Σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων και μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κλάδων που έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες και που η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση θα είναι δύσκολη και μακρά (τουρισμός, μεταφορές, εστίαση κ.λ.π. ).

Προτείνουμε, για την καλύτερη αντιμετώπιση και προγραμματισμό της επόμενης δύσκολης για όλους μέρας, τη δημιουργία Επιτελικής ομάδας με τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων.

Τα Επιμελητήρια, έχοντας καθημερινή επαφή με όλες τις επιχειρήσεις μέλη τους και γνωρίζοντας τις επιπτώσεις στο σύνολο της αγοράς, είναι έτοιμα να προσφέρουν με τις προτάσεις και τη στήριξη τους σε κάθε αναγκαίο μέτρο.”