Τι θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας

aytokinita

Κατά 10% υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες

οχημάτων για το 2012, όπως προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31 Οκτωβρίου 2010και τις μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησης, διαμορφώνονται βάσει του κυλινδρισμού τους, ως εξής:

Κατηγορία Κυλινδρισμός (κ.εκ.) έως Τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) Από (ευρώ)
A’ Έως 300 22 20
B’ 301 785 55 50
Γ’ 786 1.071 120 110
Δ’ 1.072 1.357 135 120
Ε’ 1.358 1.548 240 220
ΣΤ’ 1.549 1.738 265 240
Ζ’ 1.739 1.928 300 270
Η’ 1.929 2.357 660 600
Θ’ 2.358 3.000 880 800
Ι’ 3.001 4.000 1.100 1.000
Κ’ 4.001 και άνω 1.320 1.200

 

Από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται τα υβριδικά αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες μέχρι 1.929 κ.εκ. ενώ για τα υβριδικά αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας αντιστοιχούν στο μισό των τελών των συμβατικών οχημάτων.
Πάντως, οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών θα κληθούν να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά, στα ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή τους, που θα είναι ίση με το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί 5%.