Τι απάντησε η Μιχαϊλίδου για τα σχολικά γεύματα στον Δήμο Τρικκαίων

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Παπαδόπουλος αναφορικά με την καθυστέρηση της υλοποίησης του Προγράμματος Σίτισης σε σχολεία του δήμου Τρικκαίων. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Παπαδόπουλο Α., Β., Γιαννούλη Χ., Καφαντάρη Χ., Κόκκαλη Β., Μεϊκόπουλο Α., Πούλου Π., Σκουρολιάκο Π., Φωτίου Θ.,σχετικά με το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» στο Δήμο Τρικκαίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Mε την αριθμ.Δ14/οικ.21446/488 (ΦΕΚ 1299/τ.Β΄/12.04.2018) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εν συνεχεία, με την παρ.1 του άρθρου 83 του ν.4611 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17.05.2019), ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η
υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Στο πλαίσιο της ως άνω αρμοδιότητας ο Οργανισμός με την αριθ.1590/2/24-4-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή, σε ημερήσια βάση, υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε 185.311 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 74 Τμήματα (Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες) της χώρας, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η έναρξη του Προγράμματος καθυστέρησε σε ορισμένα Τμήματα της Σύμβασης, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα 38 (Δήμος Τρικκαίων), λόγω άσκησης ένδικων μέσων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στην παρούσα φάση, η διαγωνιστική διαδικασία για το εν λόγω Τμήμα, βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου νομιμότητας του προς υπογραφή σχεδίου σύμβασης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α), όπως ισχύουν. Η όλη
διαδικασία και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου.