Τετέλεσται! Η τελευταία πράξη του δράματος!

Το λανθασμένο μίγμα της οικονομικής πολιτικής και η  εκτελεστική αναποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης

proipologismos