Τέσσερις προσλήψεις στο δήμο ΠΥΛΗΣ

dimos pilis cο

Εγκρίθηκαν από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη τέσσερις (4) θέσεις για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πύλης, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Η πρόσληψη 4 ατόμων στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πύλης Ν. Τρικάλων, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόκειται για 1 άτομο ΔΕ Οικονομίας και Διοίκησης, 1 άτομο ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1 άτομο ΤΕ Λογιστικής και 1 άτομο ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου : « Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης»

.