Τελική διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «OurSolartown»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ τριετούς διάρκειας «OurSolartown – Οι μαθητές μαθαίνουν γιατί και πώς να χρησιμοποιούν την ηλιακή θερμική ενέργεια», στο οποίο το ΚΕΠΕΑ Περτουλίου – Τρικκαίων συμμετέχει ως εταίρος.

Οιεταίροιτουπρογράμματος εκτός από το ΚΠΕΠερτουλίου – Τρικκαίωνείναι:akaryonGmbH (Αυστρία), ClimateAlliance(Αυστρία), EuropeanSolarThermalIndustryFederation(Βέλγιο), VseUKInstitute(Σλοβενία).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαζώσης στοWeizτης Αυστρίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκειά της,πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του προγράμματος, εκπονήθηκε σχέδιο για την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που παραμένουν ανοικτές, συζητήθηκε ο αντίκτυπος του προγράμματος στις ομάδες στόχου, η περαιτέρω διάδοσή του, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει πάρει παράταση λόγω Covid 19και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2021. Έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιό του, θεωρητικό και πρακτικό, και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του www.solartown.eu, διαθέσιμο δωρεάν για χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές Α/θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης.