Τακτική γενική συνέλευση Σωματείου Ιεροψαλτών “Ιωάννης ο Δαμασκηνός”

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ, συνήλθε η Γ.Σ. του Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων ” Ιωάννης ο Δαμασκηνός”.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ακολούθησε ο απολογισμός των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, οι στόχοι του Σωματείου για το τρέχον έτος και η ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Σωματείου στην ΟΜΣΙΕ για τα τεκταινόμενα κ τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της ψαλτικής τέχνης.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η εκλογή Χοράρχου για τη χορωδία του Σωματείου. Για την εκλογή Χοράρχου υπέβαλαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Καλαμπάκας Παναγιώτης και Λεμονάς Νικόλαος. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας Χοράρχης εξελέγη ο κ. Καλαμπάκας Παναγιώτης με 15 ψήφους έναντι 14 του κ. Νικολάου Λεμονά, που εκλέχθηκε αναπληρωτής Χοράρχης, ενώ ευρέθησαν και 2 λευκά ψηφοδέλτια.