Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων σε εφαρμογή του άρθρου 10ο του ισχύοντος καταστατικού

                                                      Συγκαλεί

τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει  την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 1:45 μ.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ < ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ>

Σας επισημάνουμε ότι για τη τρίτη Γ.Σ. η απαρτία πρέπει να είναι το ένα πέμπτο 1/5 τουλάχιστον. 

Παρακαλούμε τα μέλη μας να δώσουν την δέουσα προσοχή και να συμμετάσχουν. 

                                                ΘΕΜΑΤΑ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 16/4/2018 μέχρι 31/11/2021
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΤΑΜΙΑΣ

 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                        ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ