Μόνο η Πύλη

Στα Τρίκαλα τα πράγματα έμειναν στα ίδια σ’ επίπεδο εδρών και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων, πλην του Δήμου [...]