Οι γάτες του ΣYΡΙZΑ!

        Το μοναδικό πάντως γραφείο κόμματος στα Τρίκαλα που δεν κινδυνεύει από τίποτα αφού υπάρχει συνεχής [...]