Η χαρά του Κολότσιου !!

              Χαρά που την έχει ο Απόστολος περιμένοντας να δει το νέο Αντιδήμαρχο που θα βγάλει η κληρωτίδα!!! [...]