Για ισχυρούς παίχτες !

        Κάτι φαίνεται ότι κινείται στα Τρίκαλα … εξοφλείται και κανένα τιμολογιάκι Έτσι δεν είναι ; @ofis