Έντονη παρουσία

          Διάλεξε την καλύτερη περίοδο για να κάνει τις πολιτικές του επαφές στον ορεινό όγκο του νομού μας ο [...]