Διαφοροποίηση Πατέρα !

    Tην ώρα που ο Ταμήλος προσπαθούσε να αποδείξει γιατί δεν θα ψηφίσει τον οικονομικό ισολογισμό, ήρθε η σειρά του [...]