Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχουν ως εξής:

Ενωτική κίνηση εργαζομένων 231

Γκαγκαμάνου Αθανασία 120

Κούκια Σταματία 25

Μπακάση Βασιλική 37

Μπορμπότη Ειρήνη 37

Στο νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκλέγονται οι Παπαποστόλου Γεώργιος (Ενωτική κίνηση εργαζομένων) με 106 ψήφους και η Γκαγκαμάνου Αθανασία.