Συντήρηση και στερέωση των θεμελίων στη γέφυρα Ξηροκάμπου από την Περιφέρεια

 

Τη γέφυρα  Ξηροκάμπου στο  Δήμο Μετεώρων  συντηρεί και στερεώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.  Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου,  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και  περιλαμβάνει: προστασία των θεμελίων και της κοίτης με τα πρανή ανάντη και κατάντη της γέφυρας,  κατασκευή συρματοκιβωτίων,  συντήρηση των κιγκλιδωμάτων και κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για την συντήρηση των θεμελίων.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες  υπογράψαμε τη σύμβαση  για τη συντήρηση   και προστασία της γέφυρας στον Ξηρόκαμπο. Επενδύουμε στην πρόληψη και με σύμμαχο τη φύση σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε έργα που προστατεύουν  δημόσιες υποδομές  και  δίκτυα,  έργα που δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.