Συνεργασία μεταξύ 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Θεσσαλίας

IMG 0809

Η συνεργασία μεταξύ 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Θεσσαλίας ,αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας στη περιφέρεια Θεσσαλίας

Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση που είχε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας για θέματα δημόσιας υγείας κος Γεώργιος Τσίγκας με τον αναπληρωτή διοικητή της 5ης ΥΠΕ κο Μιχάλη Βενιζέλο και πραγματοποιήθηκε στη έδρα της 5ης ΥΠΕ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα :

1) Αξιολογηθήκαν οι επιβαλλόμενες ενέργειες των αρμόδιων φορέων σχετικά με την αντιμετώπιση νοσημάτων μεταδιδόμενων διαμέσου των κουνουπιών , με αφορμή το πρόσφατο κρούσμα ελονοσίας σε περιοχή του νομού Τρικάλων. Η συνολική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος τόσο σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας ,όσο και σε επίπεδο υλοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και ενημέρωσης του κοινού για μέτρα προστασίας πρέπει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να επικαιροποιηθούν οι υπενθυμίσεις για την πιστή και επιστημονική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων. Σημαντική είναι η ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης όλων των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, για το οποίο θα γίνει σχετική ευαισθητοποίηση στους γιατρούς.

2) Ο κος Βενιζέλος ενημέρωσε για την πορεία της δημιουργίας της μονάδας θεραπείας της εξάρτησης από ναρκωτικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Διαπιστώθηκε ότι είναι ένα έργο το οποίο ,παρά τις χρηματοοικονομικές δυσκολίες δύναται να υλοποιηθεί. Η περιφέρεια Θεσσαλίας διατίθεται να συμβάλει .

3) Την συνάντηση απασχόλησε οι ανάγκες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη περιφέρεια Θεσσαλίας και τονίστηκε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα μιας και οι σχετικές υπηρεσίες υπολείπονται της σωματικής ιατρικής .

4) Η περιφέρεια Θεσσαλίας από την έναρξη Ε.Σ.Π.Α. μέχρι σήμερα έχει εντάξει και ολοκληρώσει πλήθος έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κατασκευή και εξοπλισμό μονάδων υγείας , σε άριστη συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και τις μονάδες υγείας της περιφέρειας. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης κος Κ. Αγοραστός έδειξε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα υγείας της περιφέρειας . Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί παίρνοντας αποκλειστικά υπόψη τις πιστοποιημένες, από τους αρμόδιους φορείς, υγειονομικές ανάγκες κάθε μονάδας υγείας και περιοχής κάλυψης.

4) Τέλος διερευνήθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης της ΥΠΕ Θεσσαλίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,για την οποία θα παρθούν σχετικές πρωτοβουλίες και θα γίνουν ανάλογες ενέργειες.

.