Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Μετεώρων

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων, θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19,00,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στη ΠΕΔ Θεσσαλίας.

2.-Ορισμός εκπροσώπων εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» (ΤΟΠΣΑ).

3.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019.

4.-Ταξινόμηση οχήματος

5.-Αίτηση Σαλταπίδα Αθανασίου περί γνωμοδότησης για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης κατ΄εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του ν. 998/79.

6.-Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στην έκθεση εναλλακτικού εποχιακού τουρισμού GREEK PANORAMA που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 15-16 Νοεμβρίου.

7.-Λήψη απόφασης ψηφίσματος επί πρότασης τις δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωσης Καλαμπάκας» με θέμα «Ενάντια στη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ για τις στρατιωτικές βάσεις.

8.-Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας «χριστουγεννιάτικης  αγοράς»Δ. Μετεώρων έτους 2019.

9.-Αίτηση Ντόκου Γεώργιου (Διακοπή μίσθωσης καταστήματος κοινότητας Στεφανίου).

10.-Αίτηση Αρχοντής Κατσογιάννη (Παράταση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ματονερίου).

 11.-Αίτηση Ντούλα Βασιλείου (παραχώρηση έκτασης στο Βυτουμά).

12.-Αίτηση Αντωνίου Παναγιώτη (παραχώρηση έκτασης στη Βασιλική)

13.-Έλεγχος και θεώρηση φακέλου Οριστικής Τμηματικής Οριοθέτησης ρεμάτων «Μαλακασιώτικου» και «Μπαλτά».

14.-Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου (παράταση μίσθωσης καταστήματος στον οικισμό Αμπελίων της Κοινότητας Κλεινού του Δήμου Καλαμπάκας).

15.-Αίτηση Kαλοστύπη Αντώνιου (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

16.-Αίτηση Παπακώστα Γεώργιου – Κων/νου και Μπαλάφα Γεώργιου (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

17.-Αίτηση Τόλη Κων/νου & Ιωάννη   (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

18.-Αίτηση Τσουρβάκα Βησσαρίων (παράταση μίσθωσης ακινήτου).

19.-Αίτηση Φάλλα Ιωάννη (παράταση μίσθωσης ακινήτου).

20.-Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή συμβούλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.

 

21.-Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μετεώρων

22.-Αιτήσεις Κορδέλα Βασιλείου, Νάκου Μαρίας και Σαράντη Αικατερίνης (μετατροπή αδειών πλανόδιου εμπορίου σε άδειες στάσιμου εμπορίου).

23.-Αίτηση Γκέτσιου  Κερασούλα (πέργκολα).

24.-Αίτηση της «Α.Ε. Εμφιαλώσεις Μετσόβου» για την παράταση της μίσθωσης και του δικαιώματος εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου ύδατος από κοινοτική πηγή στην  Κοινότητα Κλεινού του Δήμου Μετεώρων.

25.-Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Μετεώρων –ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ), σχετ. η υπ΄αρ. 286/18 ΑΔΣ, λόγω μεταβολής του νομικού καθεστώτος του ΙΓΜΕ.

26.-Αίτηση Φίλων Μπάσκετ (παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου)

27.-Δημιουργία μητρώου εθελοντών, σύσταση ομάδας του Δήμου Μετεώρων, ορισμός συντονιστή.

28.-ΦΟΠ (παιδικής χαράς).

 29.-Αίτημα της Αφροδίτης Ζορμπά για παραχώρησης χώρου στάθμευσης-

 πάρκινγκ.

30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

31.-Πρόσληψη Παιδιάτρου, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Μετεώρων.

32.-Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε. και ορισμός υπευθύνων υποχρεωτικών λογαριασμών.

33.-Εξεύρεση ακινήτου στο Δήμο Μετεώρων για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

34.-Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων».

35.Αίτημα Σιούτα Ηλία (αντικατάσταση ξύλινων υποστυλωμάτων -τοποθέτηση τέντας).

36.-Εξεύρεση υπαίθριων χώρων για την δημιουργία δημοτικών πάρκιγκ αυτοκινήτων.

 

                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                    Σωτήριος Β. Παπαχρήστος