Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko sym trik

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης λήψης αποφάσεων, που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 5 Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου στις Κοινωνικές Δομές της λυθείσας Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών δίμηνης διάρκειας στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης πρου/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014

4. Έγκριση της αριθ. 460/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρου/σμού Β’ τριμήνου 2014″ »

5. Έγκριση τροποποίησης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη Σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2014-2015 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ} .

8. Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων)

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, προϋπ/σμού δαπάνης 42.639,80 €.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

10. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη Πράξη «ΕΡΓΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας Τρικκαίων Υποέργο 2: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED»

11. Έγκριση παράτασης αποπεράτωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών κτηρίων (2010-2011)

12. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας του έργου «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»(από αναβολή 15ης συνεδρίασης)

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων φορέων για παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων»

14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

15. Έγκριση της αρίθ. 45/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων περί «Εξέτασης αιτημάτων φορέων για παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων»

.