Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symboulio trik

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 29/07/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 20:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Ανάκληση της αρίθ. 395/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί Ίδρυσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τρικκαίων

2. Ακύρωση κλήσεων Τμ. Τροχαίας Τρικάλων – Α.Τ. Περ. Τρικάλων για τα έτη 2012 και 2014

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

3. Δεύτερη κατανομή, 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

4. Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

5. Έγκριση της αριθμ.139/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί «Έγκρισης καθορισμού μίας θέσης στάσης, προς αποκλειστική χρήση των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (Ξενώνας «ΠΥΞΙΔΑ»), επί της οδού Αχιλλέως του Δήμου Τρικκαίων».

6. Έγκριση της αριθμ.141/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τσεκούρα Κοσμά του Κων. & Μπραζιώτη Στεκούλας του Χρ. συζ. Κοσμά Τσεκούρα, στην περιοχή Σαράγια»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ

.