Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Τρικάλων

kolotsios_copy

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω εννιά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Σέγγη Ιωάννη με την επωνυμία «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»

(Παιδότοπος) στο 7ο χιλ. Τρικάλων-Καλαμπάκας

2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κόρδα Σωτήριο με την επωνυμία «ΚΟΥΡΕΙΟ» στο

Μεγαλοχώρι-Τρικάλων.

3. Εξέταση απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Μεγ. Κεφαλοβρύσου σχετικά με αίτημα του Γεωργίου Σαρακατσιάνου

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού δυναμικότητας 100,00kw

ιδιοκτησίας Πλευρά Κων/νου στη θέση «Πλάκες» της Τ.Κ. Σωτήρας.

5. Εξέταση αίτησης της επιχείρησης ΠΡΟΒΟΛΗexpo περί παραχώρησης υπαίθριας Δημοτικής έκτασης για την λειτουργία της Εμπορικής έκθεσης «14ο

Επιχειρηματικό Πανόραμα Τρίκαλα 2011»

6. Εξέταση αίτησης του κ. Βασιλείου Πλαβού περί παραχώρησης χώρου για πραγματοποίηση συναυλίας

7. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Νάκα Βασίλειο με την επωνυμία «ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΦΕ» στο Μεγαλοχώρι-Τρικάλων.

8. Ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Φρειδερίκης Πελεκάνη, Μετεώρων Τέρμα.

9. Κανονιστική διάταξη για τις καταλήψεις Δημοσίων χώρων στις Τ.Κ. του Δήμου