Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Φαρκαδόνας

dimarxio__farkadonas

 

 

Προσακλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δήμου Φαρκαδόνας να προσέλθουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στη Φαρκαδόνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις εννέα (9) Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 Δήμου Φαρκαδόνας (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις δώδεκα (12) Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ., οπότε θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.