Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

Eιδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων,οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής  θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87):

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .
  3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .