Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

lappas-

Σας γνωρίζουμε ότι με τις αριθμ. 127/2011 και 128/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων εγκρίθηκε και συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Σκοπός της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι να προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων και προτάσεων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ουσιαστική ροή επικοινωνίας από τους πολίτες – δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου και ανάδραση των μηνυμάτων των δημοτών μέσω της δυνατότητας πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμο.

Η διαβούλευση έχει ως στόχο να δώσει την δυνατότητα στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Μέλη της είναι εκπρόσωποι φορέων, τοπικοί κοινωνικοί εταίροι και πολίτες.

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στην οποία καλείστε να συμμετέχετε με θέμα:

 

1. Χρήση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.

 

Επιπλέον, θα θέλαμε εν τω μεταξύ, να μας γνωρίσετε εγγράφως τον εκπρόσωπο του φορέα σας που θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και τηλέφωνο, fax και email στα οποία θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.