Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο Ενοριακό Παντοπωλείο Αγίου Κωνσταντίνου

enoriako pantopoleio

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων προς το «Ενοριακό Παντοπωλείο» για το 2ο Εξάμηνο του 2015 – 2016
Καλούνται οι έχοντες ανάγκη αδελφοί μας, να υποβάλουν στον Ιερό Ναό τα κάτωθι δικαιολογητικά, ούτως ώστε να εξεταστούν από την «Επιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας του Ενοριακού Παντοπωλείου».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2015.
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 στον Ιερό Ναό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(Για όλους τους ενηλίκους που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη)
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης Ε1 (ΟΧΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ)
Φωτοτυπία δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9)

ΕΑΝ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ
Φωτοτυπία του Ενοικιαστηρίου
Φωτοτυπία Απόδειξη πληρωμής

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Φωτοτυπία Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Φωτοτυπία Γνωμάτευσης Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(Για όλους τους ενηλίκους που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη)
Εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές

Φωτοτυπία Φορολογική Δήλωση Ε1 (ΟΧΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ)
Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα για την εγγραφή στο «Ενοριακό Παντοπωλείο», διότι με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αδικία σε βάρος συνανθρώπων μας και θα βοηθηθούν οι έχοντες πραγματικά ανάγκη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

.