Συνάντηση του Προέδρου Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Τρικάλων με το Διοικητή της ΣΜΥ

DSC01740

Ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος κ. Μπίκος Δημήτριος υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Πρόεδρο Υπεραστικού ΚΤΕΛ κ. Νιαβή Δημήτριο. Παρόντες ήταν επίσης ο Δντής ΚΤΕΛ κ. Τσόλας Δημήτριος και ο Δντής Τουριστικού γραφείου ΚΤΕΛ κ. Αλεξίου Χρήστος.

Σκοπός της επισκέψεως ήταν η ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της συνεργασίας της Σχολής με τον Οργανισμό, για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συμφορότερου δυνατού κόστους, στη χρήση του δημόσιου μέσου από τους Σπουδαστές.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε η καλή πίστη για συνέχιση και μεγιστοποίηση της συνεργασίας, καθώς και οι κοινοί στόχοι προς το συμφέρον και των δύο φορέων.