Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό για θέματα του Γ.Ν. Τρικάλων

Στις 6-2-2018 το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ.Ξανθό όπου συζητηθήκαν θέματα που αφορούν την λειτουργία του νοσοκομείου μας.
Τέθηκε το θέμα των καθαριστριών όπου ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει νομοθετική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της σύναψης ατομικών συμβάσεων κυρίως με το υπάρχον προσωπικό καθώς θα μοριοδοτηθούν λόγω εμπειρίας όταν θα λήγει η σύμβαση τους .
Επισημάνθηκε και το πρόβλημα που υπάρχει στην σύναψη ατομικών συμβάσεων σε ότι αφορά την Εστίαση και την Φύλαξη, όπου πρέπει να υπάρξει παρέμβαση προκειμένου να μπορούν να υλοποιούνται οι αποφάσεις των Διοικήσεων των νοσοκομείων σε σχέση με τις προσφυγές των εργολάβων.
Ζητήθηκε η άμεση πρόσληψη ογκολόγου για την δημιουργία τμήματος(χημειοθεραπείες) προκειμένου το νοσοκομείο μας να μπορεί να εξυπηρετεί τους ασθενείς με προβλήματα που άπτονται ογκολογικής φύσεως και να μην ταλαιπωρούνται για την αποθεραπεία τους σε άλλα νοσοκομεία εκτός νομού επίσης με την δημιουργία του θα ελαττωθεί σημαντικά η κίνηση των ασθενών προς το νοσοκομείο της Λάρισας
Επισημάνθηκε δε η λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής με τις απαιτούμενες προσλήψεις καθώς υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποδομής -πάγιο αίτημα εδώ και 15 έτη-καθώς είναι άμεση προτεραιότητα για τον νομό μας δίνοντας την δυνατότητα στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ,καθώς όλοι γνωρίζουν τις πάγιες και διαχρονικές ανάγκες των ασθενών στο νομό μας
Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι θα ζητηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων οι άμεσες προτεραιότητες για τις επικείμενες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού κατανοώντας την λειτουργία των παραπάνω κλινικών λόγω των πολλών περιστατικών στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα.
Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και η τοποθέτηση του Υπουργού στα θέματα που τέθηκαν ήταν ευνοϊκή για την πορεία και την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας.