Συνάντηση Παπαστεργίου με τους Εμπόρους με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις

SAM 0964

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι πρώτιστο καθήκον και κυρίαρχο μέλημα για τον Δήμο, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα επιχειρούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο την τοπική απασχόληση και την ανάπτυξη.

Φυσικά, ο Δήμος δεν μπορεί να χαράξει εθνικές πολιτικές. Μπορεί όμως να συνδράμει, να ανοίξει δρόμους, να βοηθήσει, να σταθεί δίπλα στον αγρότη, τον επιχειρηματία, τον επιστήμονα με δράσεις όπως :
• Με την δημιουργία «επαγγελματικών θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων και επαγγελματιών».
• Την δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ΚΕΚ της πόλης, θα παρέχει διά βίου μάθηση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε νέους και ανέργους της πόλης (πρωτογενής τομέας, τυποποίηση, τουρισμός, πληροφορική κ.α.).
• Την σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της Θεσσαλίας για διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.
• Την παραχώρηση εκτάσεων με κοινωνικά κριτήρια σε νέους αγρότες για πρότυπες καλλιέργειες.
• Την αναβίωση των «μύθων» της πόλης (Σακαφλιάς, Ασκληπιός κ.α.), με χάραξη ιστορικών διαδρομών, στον Ληθαίο και εντός πόλης.
• Με την καθιέρωση «γιορτών παλιάς πόλης» σε Φρούριο, Βαρούσι, Μανάβικα.

SAM 0961

Τα παραπάνω, καθώς και όλες οι προτάσεις μας (αναλυτικά στη σελίδα μας www.trikalarestart.gr) για την απασχόληση και την ανάπτυξη, κατατέθηκαν στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου και μέλη του συνδυασμού, συναντήθηκαν και άκουσαν με προσοχή τις πολύ σημαντικές προτάσεις των εμπόρων για τη λαϊκή αγορά, για το παραεμπόριο, για τον τουρισμό, για τον «μύλο των ξωτικών», για τα Κέντρα Ανοικτού Εμπορίου.

Η επανεκκίνηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση πρέπει να περάσει μέσα και από τη συνεργασία. ‘Όλες οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σκέψεις των εμπόρων, αποτελούν μια πυξίδα και μέσω αυτής ο συνδυασμός μας θέτει στόχους για να πετύχει αλλαγές.

.