Συμμετοχή του ΑΚΕΘ στην εταιρική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Digital Literacy Portal”

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντησης του έργου με όνομα “Digital Literacy Portal”, με κωδικό 2020-1-KA204-093446, στις 4-5 Οκτωβρίου 2021 στο Μπιλετσίκ της Τουρκίας.
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 – StrategicPartnerships.Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του Μπιλέτσικ, στην Τουρκία. Κατάτηδιάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με το έργο και το περιεχόμενοτουεκπαιδευτικού υλικού.