Συμμετοχή του ΑΚΕΘ στην 5η συνάντηση των εταίρων στο Devon της Αγγλίας

2 1

Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε συνάντηση εταίρων για το σχέδιο “CloudComputingforSchoolNetworkingandLearning” στην Αγγλία.

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), ως εταίρος του προγράμματος ComeniusMultilateral “CloudComputingforSchoolNetworkingandLearning” συμμετείχε στην 5η συνάντηση των εταίρων στο Devonτης Αγγλίας μεταξύ 3 και 6Ιουνίου 2015. Εκπρόσωπος του ΑΚΕΘ ήταν η Κωνσταντίνα Ζαχαρή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρεί να εξερευνήσει τις δυνατότητες υπηρεσιών ΤΠΕ βασισμένες στις τεχνολογίες Cloudανοιχτού κώδικα και των web 2.0 εφαρμογών, προκειμένου να βελτιωθεί η μάθηση και η δικτύωση ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές από σχολεία σε αγροτικές ή/και απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης.

Εταίρος υποδοχής ήταν το “Συμβούλιο της Κομητείας του Devon” , που είναι η Τοπική Αρχή υπεύθυνη για την ποιότητα της εκπαίδευσης στην περιοχή.

1 19998

Οι εταίροι συζήτησαν θέματα σχετικά με την πρόοδο του έργου και των συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για οργανωτικά-διαχειριστικά θέματα. Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν η μέχρι τώρα εμπειρία των εταίρων από την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας RSCστα σχολεία, διότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου. Επιπλέον, οι εταίροι επισκέφθηκαν τα σχολεία της Αγγλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα οποία τους παρουσίασαν τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Άλλες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τις συνεδρίες ήταν η βελτίωση της παιδαγωγικής και τεχνολογικής λύσης της πλατφόρμας RSC, των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στρατηγικών, του εκπαιδευτικού υλικού και η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σχέδιο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχεδίου http://rsc-project.eu/καθώς τη σελίδα του στοFacebookhttps://www.facebook.com/ruralschoolcloud

.