Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε εταιρική συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου με όνομα “InspiringCreativityforCreativeEurope”, με κωδικό 2020-1-TR01- KA227-ADU-098179, στις19Νοεμβρίου 2021 στη Ριζούντα της Τουρκίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 – StrategicPartnerships. Συντονιστής του έργου είναι το ΠανεπηστήμιοRecepTayyipErdogan, στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με το έργο και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα.