Συγκροτήθηκε σε σώμα η διοικούσα επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στα Τρίκαλα

Σε συγκρότηση σε σώμα προχώρησαν σήμερα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στα Τρίκαλα.

Πρόεδρος: Τσιάκαλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παπασπύρου Δημήτρης

Γραμματέας: Παπαζευκου Ουρανία

Υπεύθυνος Οικονομικού: Κωστούλας Απόστολος

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Χελιδώνης Σωτήριος

Μέλη: Πούλιος Σωτήριος, Αρσένης Αθανάσιος, Κόσσυβα Σταυρούλα, Αρσένης Αθανάσιος, Θεοχάρης Δημήτριος , Γκαμπράνας Αθανάσιος.