Συμπληρωματικές Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών (ονόματα)

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε όλα τα ονόματα που βρίσκονται στους πίνακες με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις.

Στα παρακάτω ενεργά Link μπορείτε να δείτε όλα τα ονόματα.

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2017-18

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2017-2018