Στις Βρυξέλλες ο Αγοραστός

agorastos 2 1

Στις εργασίες της Συνόδου Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών για τη νέα θητεία 2015-2020, στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Η σύνοδος πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η 110η Σύνοδος Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός από την εκλογή προεδρείου και τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής των Περιφερειών είναι:

– Οι νέες αρμοδιότητες και η σύνθεση των επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για τη θητεία 2015-2020

– Σχέδιο ψηφίσματος για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015

– Διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση

– Επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στα μη γεωργικά προϊόντα

– Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020

– Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ και Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση

– Προς μια κυκλική οικονομία – ανασκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα

– Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

– Ο ρόλος των αυτοδιοικητικών αρχών στην πολυεπίπεδη προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

– Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

.