Στις 600 χιλιάδες και … τα έξοδα των Ξωτικών

088

 

 

 

 

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς θα ξεπεράσουν τις 600 χιλιάδες τα έξοδα που έγιναν στο Μύλο των Ξωτικών.

Θα περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία

@ofis