Στη δημοσιότητα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις δύο κεντρικές πλατείες των Τρικάλων

 

Νέα εποχή για δύο κεντρικές πλατείες των Τρικάλων. Με πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 ο Δήμος Τρικκαίων, προωθείται η ανάπλαση της – κεντρικής – πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πολύ κοντινής της, πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Δύο από τις τρεις κεντρικότερες πλατείες της πόλης που αλλάζουν πρόσωπο και αναμορφώνονται, εισάγοντας αισθητικά την πόλη των Τρικάλων στον 21ο αιώνα.

Η αλλαγή αυτή ήταν απόφαση του Δήμου Τρικκαίων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η εικόνα της πόλης, με δεδομένη και την πανελλήνια αύξηση της επισκεψιμότητας. Επίσης, ήταν απαιτούμενη η προσαρμογή της πόλης στα δεδομένα που προκύπτουν από την αλλαγή του τρόπου ζωής.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, που θα πρέπει να μελετήσουν και να παρουσιάσουν μέχρι τις 14 Μαΐου 2018 τις σκέψεις τους, στην αρμόδια κριτική επιτροπή που θα συσταθεί. Η Επιτροπή θα κρίνει, σε ποιο επίπεδο και με ποιον τρόπο θα γίνουν αλλαγές στα κομβικά και εμβληματικά αυτά τοπόσημα της πόλης. Στόχος, «να δοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης ένας αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένος ελεύθερος δηµόσιος χώρος κίνησης, συνάθροισης και ανάπαυσης».
Επομένως, ο διαγωνισμός θα προωθήσει τη «διαµόρφωση ενός λειτουργικού δηµόσιου χώρου»,  για να «αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο), να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, να διατηρεί παράλληλα και να προβάλει τη συλλογική µνήµη, καθώς και να εµπλουτίζει και να προστατεύει το υφιστάµενο πράσινο». Αυτά όλα τα δεδομένα αναλύονται σε 11 σημεία στη σχετική προκήρυξη, καθώς λαμβάνονται υπ’ όψιν η ιστορία, το κυκλοφοριακό, ο εμπορικός χαρακτήρας, η παρακείμενη λαϊκή αγορά, ο Ληθαίος ποταμός, το πράσινο κ.α. Χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο σημεία του διαγωνισμού, όπου τονίζεται:
– «Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για το σεβασµό της αναλογίας του πρασίνου στις υπό ανάπλαση πλατείες, χωρίς να υπάρχει περιορισµός για νέες δεντροφυτεύσεις»
– «Τα υλικά της επέµβασης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικά, ψυχρά, µε θερµικές συµπεριφορές ιδανικές για την πόλη των Τρικάλων»
Μετά την αξιολόγηση των  προτάσεων θα γίνει «η επιλογή της πληρέστερης µε βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήµης και τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού». Στη συνέχεια, η πρόταση που θα λάβει το πρώτο βραβείο, θα είναι αυτή που θα δώσει τη νέα εικόνα του κέντρου των Τρικάλων.
Ο Δήμος Τρικκαίων έχει προϋπολογίσει 42.000 € για τον διαγωνισμό, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα, σύγχρονη εικόνα των Τρικάλων στον 21ο αιώνα.