Στέφανος Φωλίνας : Να γίνουμε φύλακες μνήμης

Folinas

Είναι γεγονός ότι γίνεται πολύς λόγος περί παρελάσεων, κατάθεση στεφάνων και εκδηλώσεων που αφορούν Εθνικούς επετείους και την αναγκαιότητα αυτών στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, την κοινωνία της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής ισοπέδωσης.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις γίνονται για να επαναφέρουν, έστω και στιγμιαία, την μνήμη των Νεοελλήνων, να τονώσουν την πατριωτική μνήμη, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, θυμίζοντας την λεβεντιά, την αισιοδοξία και την μαχητικότητα των Ελλήνων σε όλα τα στάδια του βίου τους.

Κάθε νέος καλείται να παίξει τον ρόλο του «φύλακα μνήμης», του κληρονόμου δηλαδή της γνώσης του πόνου, της βίας, της κακουχίας, της ήττας, της νίκης, της χαράς, της λύπης, όλης αυτής της γνώσης που είναι η κυρίαρχη για την ύπαρξη του σύγχρονου ανθρώπου.

Ανάμεσα σε όλη αυτή την γνώση βρίσκεται και η πατριωτική μνήμη, η μνήμη δηλαδή των αγώνων των Ελλήνων για την ελευθερία και την δημοκρατία. Αν απολέσουμε αυτή την μνήμη, τότε θα δημιουργήσουμε μια αποστειρωμένη κοινωνία και θα έχουν χαθεί οι έννοιες της ελευθερίας, της επιλογής και της ατομικότητας.

Στέφανος Φωλίνας