Στάση εργασίας την Τετάρτη στο κέντρο Υγείας Τρικάλων (πρώην ΙΚΑ)

                         Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 έως την λήξη του ωραρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  και η ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας.

 Τα  μέλη του συλλόγου ΠΦΥ Κέντρου Υγείας Τρικάλων θα συμμετέχουν σε αυτή την στάση εργασίας και ζητάνε την στήριξη σας για την διεκδίκηση των κάτωθι χρόνιων προβλημάτων που πλήττουν  τις δημόσιες  δομές  ΠΦΥ.

  • Όχι στην περικοπή και μείωση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Διεύρυνση των δικαιούχων .
  • Άρση της εργασιακής ανισότητας   με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας  σε όλους του Επισκέπτες Υγείας  των κέντρων Υγείας .
  • Ένταξη όλων των εργαζομένων στα ΒΑΕ.
  • Οργανισμός και οργανόγραμμα των Κέντρων Υγείας.
  • Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων των εμβολιαστικών κέντρων. Πρόβλεψη αμοιβής και στους εργαζόμενους των τμημάτων Covid-19 των Κέντρων Υγείας .
  • Άμεση θέσπιση θέσεων προϊσταμένων υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού.
  • Μονιμοποίηση επικουρικών υπαλλήλων.
  • Αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του διαγνωστικού τομέα των Κέντρων Υγείας και διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα.

 

Αυτές τις ημέρες εξετάζεται η αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας και θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, και  οι όροι καταβολής  του επιδόματος.

Το  μήνυμα από την ομοσπονδία μας  είναι ότι θα γίνει  περικοπή και κατάργηση του επιδόματος στους υγειονομικούς, τους αφανείς   αυτούς ήρωες, όπως έλεγε η κυβέρνηση  με τα πολλά χειροκροτήματα οι οποίοι με αυτοθυσία, υπεράνθρωπες  προσπάθειες , χωρίς  ρεπό  και  άδειες  κατάφεραν  να ανταποκριθούν άξια στα καθήκοντά τους  με κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                             Η  Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας

                   Κολότσιου Μαριαλένα                                        Σταματοπούλου Αντωνία