Σωτήρης Παπαχρήστος: Ανακόλουθοι λογάδες ή εσκεμμένα ερασιτέχνες

Τώρα εξηγούνται πολλά́!!

Στην αρχή προαναγγέλλουν από επίσημα χείλη της Δημοτικής Αρχής, ότι τα χαλίκια θα διατίθενται δωρεάν στη κατασκευαστική́ του Ε65.

Αμέσως τους Θυμίζω την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου., ότι θα είναι επί πληρωμή́ και όχι δωρεάν.

Μάλλον τους χάλασα τα σχέδια. Ξεκινούν τεχνητή́ ένταση και ρήξεις σε βάρος μου.

Με Διαγράφουν συντεχνιακά́ και πρόχειρα.

Σήμερα μαθαίνουμε από́ τα ίδια επίσημα χείλη και από́ ρόλο συνηγόρου πλέον, ότι μόνο ο κατασκευαστής μετράει τις ποσότητες από́ τις αμμοληψίες και

ο Δήμος Λεβέντικα και Αρχοντικά́ τις αποδέχεται άνευ αντίρρησης και χωρίς κανέναν έλεγχο. Πρέπει να παραδεχθούμε αγαπητοί́ συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής ότι ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ.

 

Πέφτετε σε επανειλημμένα φάουλ και παίρνετε συνεχώς κίτρινες κάρτες.

Αν δεν αλλάξετε μυαλά́, αν δεν ακούσετε τη κοινωνία, όπως επανειλημμένα σας έχω τονίσει, τότε κοντοζυγώνει η ώρα αποβολής σας από́ το παιχνίδι, ενώ́ ο μεγάλος ηττημένος θα είναι ο κάθε πολίτης, ο κάτοικος, τα παιδιά́ μας οι οικογένειες μας. Όλοι εμείς που αποτελούμε το Δήμο Μετέωρων.

 

Σωτήρης Παπαχρήστος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μετεώρων