Σκρέκας Κώστας : Λουκέτα και συγχωνεύσεις επιμελητηρίων

skrekas or

Αδειοδοτήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποιήσεις επαγγελμάτων θα γίνονται και από τα επιμελητήρια σηματοδοτώντας τη μελλοντική αποχώρηση του κράτους από αυτές τις διαδικασίες. με τις αρμοδιότητες αυτές να μεταφέρονται σταδιακά στα επιμελητήρια της χώρας.

Παράλληλα, έρχονται λουκέτα και συγχωνεύσεις επιμελητηρίων καθώς όσα έχουν κάτω από 5.000 μέλη και αρνητικούς ισολογισμούς θα κλείνουν.

Τις εξαγγελίες αυτές έκαναν ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και οι δύο υφυπουργοί Γεράσιμος Γιακουμάτος και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στις Σέρρες.

Τα επιμελητήρια αποκτούν νέο ρόλο, ο οποίος συμπληρώνεται ταυτόχρονα, καθώς η κυβέρνηση τους δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιχειρηματιών αλλά και της προετοιμασίας φακέλων για συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Τα προαναφερόμενα έρχονται με προεδρικό διάταγμα και υπουργική απόφαση από το νέο έτος.

Νωρίτερα, μάλιστα ίσως και σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου κατατίθεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία τα έσοδα των επιμελητηρίων θα έρχονται μόνο από ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των επιχειρήσεων προς τα επιμελητήρια.

Τα έσοδα

Οι νέες πηγές εσόδων, όπως τις περιέγραψε ο κ. Γιακουμάτος είναι:
– Έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τα έσοδα από την αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ και τα έσοδα για την διατήρηση της Μερίδας τους και για την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής, αποτελούν πλέον τους πόρους των Επιμελητηρίων (εκτός από αυτά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).
– Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν τα μέλη για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια.
– Έσοδα από την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Επιμελητηρίων ή των εργαζομένων τους.
– Έσοδα από διάφορες πιστοποιήσεις. Τα Επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, να χορηγούν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής για διάφορα προϊόντα και να πιστοποιούν τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
– Έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. Προβλέπεται ότι εάν η υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα πρόστιμο ανήκει σε Επιμελητήριο, τότε τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά αποτελούν εν μέρει έσοδα του Επιμελητηρίου και εν μέρει έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Παράλληλα, ενισχύονται και οι αρμοδιότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που ανταποδοτικά μπορούν να παρέχουν τα Επιμελητήρια.
Για παράδειγμα θα μπορούν να επιτελούν διαιτησία επί εμπορικών θεμάτων. Να λειτουργούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων στη σύνταξη και κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε κοινοτικά προγράμματα.

Αδειοδοτήσεις

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντινόπουλος περιέγραψε το ρόλο των επιμελητηρίων ως προς τις αδειοδοτήσεις: “Σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα (που ήδη προωθείται προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) δίδεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, δηλ. τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Έτσι, τα Επιμελητήρια αναδεικνύονται σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη της πολιτείας με την εξασφάλιση βασικών αρχών, όπως της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας αλλά και την επίτευξη υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας. Στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια, και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής. Συγκεκριμένα, στα ενδιαφερόμενα επιμελητήρια δύναται να συσταθεί Υπηρεσία Χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τη συνδρομή του ΕΣΥΔ. Η διαδικασία της πιστοποίησης και η χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης προϋποθέτει εκ μέρους των Επιμελητηρίων την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων και την τήρηση των αρχών ειδικού κανονισμού λειτουργίας οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς σε Παραρτήματα. Τα Επιμελητήρια, ως αδειοδοτούσες αρχές χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν”.

Από την πλευρά του ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε: “Ως φορείς επιχειρηματικότητας, τα Επιμελητήρια λειτουργούν και θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με επιχειρηματική λογική. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καιρών. Να δώσουν έμφαση στην παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά επιπλέον να αυξήσουν τα έσοδά τους”.

imerisia.gr