Σήμερα η εκδήλωση του Σάκη Παπαδόπουλου στο café του Μουσείου Τσιτσάνη