Σεμινάριο για τις Α.Π.Ε. από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Οικολογικό Αποτύπωμα» που συντονίζει, οργάνωσε και υλοποίησε ομώνυμο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων στα Τρίκαλα (λόφος Προφήτη Ηλία) και στους χώρους του Μύλου Ματσόπουλου.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. με θέματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το οικολογικό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου του Δικτύου ήταν οι εξής: α) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – πλεονεκτήματα – λύση στο ενεργειακό πρόβλημα, β) Ηλιακή ενέργεια και εφαρμογές της, γ) Αιολική ενέργεια και εφαρμογές της, δ) Υδραυλική ενέργεια και εφαρμογές της, ε) Βιομάζα – Γεωθερμία, στ) Άλλες μορφές καθαρής ενέργειας – Κυψέλη υδρογόνου – Ηλεκτροκίνηση, ζ) Μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η) Εξοικονόμηση ενέργειας, θ) Οικολογικό και ενεργειακό αποτύπωμα (ορισμοί – διάκριση), ι) Οικολογικό αποτύπωμα στους βασικούς τομείς της διατροφής, μετακίνησης, στέγασης, κατανάλωσης, ια) Μείωση οικολογικού αποτυπώματος, ιβ) Διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων – μελών του Δικτύου, ιγ) Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο “Ecological Footprint Training – E-co-foot”» στο οποίο συμμετέχει το Κ.Π.Ε. στον τομέα της καινοτομίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, των οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο (ένας συντονιστής και ένας συνεργάτης από κάθε σχολείο), Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από πολλές Διευθύνσεις της χώρας, μέλη Κ.Π.Ε., καθώς και μέλη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων που συνεργάζονται με το Δίκτυο.

Το σεμινάριο αποτελούνταν από θεωρητικό και βιωματικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. αποτελούνταν από εισηγήσεις σχετικά με τις Α.Π.Ε., την εξοικονόμηση ενέργειας, το οικολογικό αποτύπωμα και την καινοτομία στον χώρο αυτό. Το βιωματικό μέρος έλαβε χώρα στους χώρους του Μύλου Ματσόπουλου και περιείχε επίδειξη εργαστηριακών ασκήσεων για τις Α.Π.Ε και βιωματικών δραστηριοτήτων για το οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και καλές πρακτικές σχολικών μονάδων. Έγινε επίσης ξενάγηση στον μουσειακό χώρο του Μύλου, ο οποίος αποτελεί ένα πρωτοπόρο βιομηχανικό κτίριο για την εποχή του σε βαλκανικό επίπεδο που εκμεταλλευόταν το νερό ως πηγή ενέργειας και διαθέτει έναν άριστα διατηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.