Σεμινάριο για το Λιανικό Εμπόριο διοργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τους επιχειρηματίες – μέλη του με αντικείμενο δραστηριότητας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, ότι το διήμερο 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Στρατηγική & Διαχείριση Πωλήσεων Λιανικής».

Σκοπός: Στο σεμινάριο παρουσιάζεται η μεθοδολογία για τη ανταγωνιστική αύξηση των πωλήσεων λιανικής. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές Διαμόρφωσης Ανταγωνιστικής Εμπειρίας Επίσκεψης, Κτισίματος Ανταγωνιστικής Πιστότητας, Προσέλκυσης / Διατήρησης Πελατών και Αύξησης της Απόδειξης. Επιπλέον συστηματοποιούνται τα Μοντέλα Πώλησης και Εξυπηρέτησης καθώς και η μεθοδολογία του Μυστικού Αγοραστή (Mystery Shopping). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη βελτίωση των ικανοτήτων των Πωλητών Λιανικής να Εξυπηρετούν, να Πουλάνε και να Διατηρούν την εικόνα του καταστήματος. Παρουσιάζονται πραγματικά case studies Λιανικής.

Θέματα: 

  • Ανταγωνιστική Εμπειρία Επίσκεψης και Μοντέλα Πώλησης και Εξυπηρέτησης
  • Στρατηγικές Κτισίματος Πιστότητας  

Έννοια Πιστότητας. Η Πιστότητα δημιουργεί πωλήσεις.

Ο Σχεδιασμός της Ανταγωνιστικής Εικόνας.

Εικόνα Ποικιλίας, Εικόνα Ποιότητας, Εικόνα Εξειδίκευσης, Εικόνα Εξυπηρέτησης, Εικόνα Τιμών, Εικόνα Κατηγοριών.

Σχεδιασμός Προωθητικών Ενεργειών Πιστότητας και Προγράμματα CRM.

  • Στρατηγικές Αύξησης Απόδειξης

Ευκαιρίες Ανάπτυξης Κατηγορίας, Βαθμός Διείσδυσης Κατηγορίας, Δυνατότητες Αύξησης Πωλήσεων Κατηγορίας.

Ανάπτυξη Προγραμματισμένων και Αυθόρμητων Αγορών.

Σχεδιασμός Προωθητικών Ενεργειών Αύξησης απόδειξης.

Συμπληρωματικές Πωλήσεις.

  • Διαχείριση Απόδοσης Καταστήματος

Coaching Προσωπικού Πωλήσεων για βελτίωση απόδοσης

Επιθεώρηση Καταστήματος / Δικτύου

Mystery Shopping

 

Ημερομηνίες & Διάρκεια Προγράμματος: 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου (17:00-21:00) και Κυριακή 19 Φεβρουαρίου (10:00-14:00).

Εισηγητής: κος Σιγανός Νίκος – Σύμβουλος Στρατηγικής και Πωλήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής, Τηλ.: 2431027493

Αριστείδης Δημήτρης (εσωτ. 105, e-mail: aristidis[at]trikala-chamber[dot]gr)

Σδρένια Σοφία (εσωτ. 106, e-mail: sdrenia[at]trikalabiz[dot]gr)