Σεμινάριο διοργανώνει η ΠΕΔ Θεσσαλίας

seminaria 45

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας έχοντας ως στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και άμεση ενημέρωση των Δήμων της περιφέρειας Θεσσαλίας σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα :

«ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον όμιλο συνεργαζόμενων εταιριών ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – Συνεργασία Α.Ε. στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 στην αίθουσα της ΔΕΥΑ Λάρισας ( Τέρμα Τυχερού – Λάρισα )

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και όσοι αιρετοί προϊστάμενοι επιθυμούν.

Εισηγητής της ημερίδας θα είναι ο κος Παζαρλόγλου Αθανάσιος , Οικονομολόγος – Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κα Μάρκου Μαρία, Διευθύντρια παραγωγής λογισμικών της ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – Συνεργασία Α.Ε.

.