Σεμινάρια του ΟΕΕ για: Tα κίνητρα για συνεργασίες και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και αγροτών

Στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα διοργανώθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια από το 7ο ΠΤ ΟΕΕ Θεσσαλίας. Εισηγητής στα σεμινάρια ήταν ο κος Νιφορόπουλος Κων/νος, Ορκωτός Ελεγκτής, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τα νέα φορολογικά κίνητρα για τους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες επιχειρήσεων, τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα που πρέπει να έχουν για τη μείωση της φορολογίας σε ποσοστό από 30% – 50%. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τους αγρότες. Επίσης, ενημέρωσε για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις πρόσφατες εξελίξεις, ενώ παρουσίασε και τον συνοπτικός οδηγός myData. Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα πρέπει άμεσα να εκδώσουν έναν οδηγό εφαρμογής για τα ηλεκτρονικά βιβλία – myData, κάτι αντίστοιχο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΣ).

Ο Πρόεδρος του 7ου ΠΤ ΟΕΕ, κος Γ. Χατζής, καθώς και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Λογιστών Ν. Καρδίτσας, κος Γ. Παπαδημητρίου και Ν. Τρικάλων, κος Θ. Γρηγορίου αναφέρθηκαν στην προσφορά και στο έργο των λογιστών, στις προτάσεις για την επίλυση οικονομικών και θεσμικών θεμάτων του κλάδου, καθώς και στην αναβάθμιση του ρόλου τους και του επαγγέλματός τους.

Ο Αντιπρόεδρος του 7ου ΠΤ ΟΕΕ , κος Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, ανέπτυξε τις αδυναμίες που υπάρχουν από την γραφειοκρατία, την έλλειψη συντονισμού και τις ασφυκτικές προθεσμίες.

Στο σεμινάριο Τρικάλων συμμετείχαν επίσης, ο Οικονομικός Επόπτης, κος Ι. Μπαντής και το μέλος της ΤΔ του 7ου ΠΤ ΟΕΕ, κος Β. Τεντολούρης.

Οι σημειώσεις του σεμιναρίου θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του 7ου ΠΤ ΟΕΕ και από τα γραφεία των Συλλόγων Λογιστών Ν. Καρδίτσας και Ν. Τρικάλων.

Λάρισα 7/12/2022

Για το Π.Τ. Θεσσαλίας του ΟΕΕ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Χατζής