Σε υπογραφή δύο σημαντικών έργων προχώρησε η ΔΕΥΑ Πύλης

  Σε υπογραφή δύο σημαντικών έργων προχώρησε η ΔΕΥΑ Πύλης.Υπογράφτηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Μαράβα, την Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ.Οικονόμου και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας<<ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΕ>>,παρουσία των προέδρων τοπικών κοινοτήτων Μουριάς κ.Γιαννουλάκου και Ροπωτού κ.Λαμπρογιώργου οι συμβάσεις των παρακάτω έργων:
Α. << Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς >> ,προϋπολογισμού : 690.000 €(χωρίς ΦΠΑ).
Β. << Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης >> ,προϋπολογισμού : 450.000 €(χωρίς ΦΠΑ).
Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Με τα δύο αυτά έργα η ΔΕΥΑ Πύλης συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης του Δήμου, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση ποιότητας και στην ασφάλεια του νερού που παρέχει στους δημότες.

Για την ΔΕΥΑ Πύλης,
Η Πρόεδρος Οικονόμου Λαμπρινή